Xem phim A Single Man

Một phim tuyệt đẹp. Tôi thích đến độ tìm mượn quyển sách ở thư viện để đọc. Và viết mấy câu để ghi nhớ ở đây. Làm sao mà bạn có thể không thích phim nhỉ? Một phim hay có sức mạnh có thể thay đổi quan điểm của người xem, đi ngược lại định kiến của xã hội.

3 thoughts on “Xem phim A Single Man”

  1. Ý cô là A Single Man do Colin Firth đóng vai chính phải không cô? Nếu là phim đó thì con cũng rất thích, nội dung hay, cinematography tuyệt vời. Đó cũng là phim đầu tiên của Colin Firth con xem và bị diễn xuất của anh ấy chinh phục hoàn toàn.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s