Nghe Nhạc Và Chơi Nhạc

Tôi thấy bài này hữu ích cho những người giống như tôi, có nghĩa là thích nghe nhạc nhưng không am hiểu lý thuyết nhạc, hay nhạc lý. Tôi cũng thích quan điểm của người viết, ai thích thì nghe không thích thì thôi. Xin mời các bạn thưởng thức bài tùy bút này. Xin phép Dã Quỳ nha. Xin phép theo cái kiểu lấy trước xin sau.

Lại Gần Với Nhau

Âm nhạc là gì? Theo định nghĩa: “Âm nhạc là sự xếp đặt của các âm thanh”. Âm thanh thì gồm có bốn tính chất căn bản là: Cao Ðộ – trầm, trung, cao; Cường Ðộ – nhẹ, trung, mạnh; Trường Ðộ – dài, ngắn; và Âm Sắc – các thinh âm với đặc thù riêng biệt chẳng hạn như tiếng đàn nghe khác tiếng sáo. Sự xếp đặt nói lên sự tính toán, dự tính từ đầu; hay các âm thanh được cố tình sắp xếp để diễn tả cảm tưởng của người sắp xếp (sáng tác gia) và làm người nghe ưa thích.

Ðể lưu giữ, truyền bá, và diễn tả âm nhạc; các Ký âm và âm luật được đặt ra ngõ hầu người khác có thể diễn tả được những gì người sáng tác muốn. Thật đơn giản, các âm thanh được ký âm bằng 7…

View original post 4,715 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s