What One Can Bear – Lưu Hiểu Ba

Lưu Hiểu Ba (28 December 1955 – 13 July 2017). Một viên đá hứng chịu sức nặng của bạo quyền.

Blog Chuyện Bâng Quơ

What One Can Bear – Lưu Hiểu Ba
For my suffering wife

You said to me
“I can bear anything”
with stubborn eyes you faced the sun
until blindness became a ball of flame
and the flame turned the sea to salt

Beloved
let me ask you through the dark
before you go to your grave, remember
to write me a letter with your ashes, remember
to leave me your address in the netherworld

Your bone-shards will lacerate the page
so you cannot complete a single word
the shattered brushstrokes will pierce your heart
and the scorching heat of your insomnia
will surprise you

A stone that has borne the weight of the world
is hard enough to break my skull
the white lozenges formed from my brains
will poison our love
and our poisoned love
will poison our selves

In the labor camp, December 28, 1996, my birthday
Translated…

View original post 244 more words

2 thoughts on “What One Can Bear – Lưu Hiểu Ba”

 1. RIP Liu Xiaobo, người đàn ông can đảm và đầy lòng yêu thương. Cháu thấy trên báo có đăng một đoạn thơ khác của ông cũng rất hay.

  “Cho Hà,
  một lá thư thôi cũng đủ
  để anh thoát thai
  và đối mặt em
  để nói

  như cơn gió vừa thổi qua
  bóng đêm
  dùng chính máu nó
  để viết
  lời thơ huyền bí
  nhắc nhở anh
  lời này
  là lời cuối”

  – Trích Một lá thư thôi cũng đủ, Liu Xiaobo gửi vợ, Liu Xia (Lưu Hà) năm 2000

  Liked by 2 people

Comments are closed.