Bài thơ tiễn đưa mùa hạ

lá phong
Lá phong có năm mũi nhọn

Hôm trước tự hỏi mình thơ là gì, rồi đâm ra chú ý những chuyện nho nhỏ về thơ. Thí dụ như hôm nay xem phim “My Mother’s Smile” thì gặp bài thơ này trong phim. Bài thơ này nguyên tác là tiếng Nga dịch ra Anh ngữ. Thấy bài thơ bắt đầu bằng câu mùa hạ bỏ chạy nên chép lên đây đọc chơi để chào tiễn đưa mùa hạ.

Summer’s fled
And nothing left.
We’re happy in the sun
But that’s not enough.
A five-pointed leaf rests on my hand
And yet that’s not enough.

Mùa hạ bỏ chạy
Chẳng còn lại gì
Chúng tôi hạnh phúc trong nắng
Nhưng như thế vẫn không đủ.
Một cái lá có năm mũi nhọn* nằm trong tay tôi
Nhưng như thế vẫn không đủ.

* Đây có thể là lá phong hoặc lá sycamore, to bằng bàn tay hay lớn hơn. Lá xòe ra như vương miện có năm mũi nhọn.

10 thoughts on “Bài thơ tiễn đưa mùa hạ”

  1. Nàng chọn bài thơ và dịch rất hay, đọc mà mường tượng được cái không gian lúc đó và chiếc lá trên tay không được nhắc tới màu sắc nhưng mùa hạ bỏ chạy thì người đọc có quyền tô màu cho lá

    Liked by 1 person

  2. Mùa Hạ ở đây cũng ngắn quá, vừa mới thấy nó đâu đây, chưa kịp làm quen với nó mà bây gìờ nó đã sắp bỏ đi rồi. Oh, this fleeting life, ngoảnh lại chỉ còn mây trắng bay.

    Bài thơ Hà chọn hay lắm.
    Tống Mai

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s