5 thoughts on “Nhăng nhố”

  1. Cháu nghe, thích và thuộc bài này từ năm 2009, khi mới ra đĩa Trần Tiến – Hà Trần. Trong CD này có 13 bài hát, ngoài Nhăng nhố ra còn nhiều bài hay lắm ạ!

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn cháu. Cô mới nghe, thấy hay nên nghe hoài. Nghe nhạc tình cảm như nhạc TCS mãi nên nghe cái gì thật khác lạ thấy như cảm giác của mình thức dậy.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s