10 thoughts on “Ngẫu hứng phố”

  1. Bài này lạ quá, vừa lãng mạn, vừa trần trụi, một nhạc sĩ dũng cảm hihi. Tự hỏi bài này người ta có chọn để hát trên TV hoặc trong một buổi giao lưu văn hóa? 🎺🎶🤗😘

    Liked by 1 person

    1. Tùng Dương hát một số bài rất là tiên phong thử nghiệm. Hơi khác thường lại hay tuyên bố nhiều câu khó nghe nên công chúng không thích. Tuy nhiên, anh ta có nét mới lạ. Chịu khó nghe khách quan một chút (có nghĩa là đừng để cảm tình hay mất cảm tình chi phối sự nghe của mình) sẽ thấy những bài hát anh ta chọn hát là những bài hát hay. Giọng hát cũng tốt.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s