Hư ảo trăng

Tương Tri

Hư ảo nào như hư ảo trăng
Em đàn cung nguyệt hát cung vân
Ta về đúng lúc đêm đang tới
Tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm

Hư ảo nào như hư ảo mây
Em cười trong nắng, áo trong tay
Thơ trong tà áo, em trong gió
Ta nhớ mơ hồ mây trắng bay

Hư ảo nào như hư ảo em
Tiếng cười khua động những thân quen
Đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp
Còn lúc bây giờ ta nhớ em

Hư ảo nào như hư ảo ta
Xòe tay năm ngón động âm ba
Nhìn quanh bất trắc cao thành núi
Đứng tựa vai làm tri kỷ xưa

Hư ảo nào như hư ảo trăng
Trời đưa ta tới chỗ em nằm
Em như huyền hoặc, đời như mộng
Ta ngả lưng làm một giấc trăng.

Nguyên Sa

View original post

3 thoughts on “Hư ảo trăng”

  1. Hư ảo Trăng nhớ Nguyệt Cầm…Đàn đêm dưới bóng Trăng Vàng lang thang..Tìm đôi mắt mộng mơ màng..Rèm mi khép nhẹ nhớ làn Mây bay…Từ Mây hư ảo đêm ngày…Nhớ gió lồng ngực thở đầy Hương Thơm…Tiếng cười cung bậc vui buồn…Âm ba có sóng chuyển rung mạch ngầm…Mộng người tri kỷ tri âm…Ngã lưng cùng với giấc Trăng thầm thì…Dáng em vẫn hoài mộng mị..Núi cao lũng thấp chim di bay Về…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s