hương mùa thu

Blog Chuyện Bâng Quơ

Đoạn mở đầu bài hát Nguyệt Cầm của Cung Tiến Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta. Ngập ngừng xa suối thu dồn lá úa trôi qua. Sầu thu, sầu lên vút mịt mù, mà e nhớ hương mùa thu. . . thường làm tôi tự hỏi hương mùa thu nơi bạn ở ra sao, nó có mùi gì, thơm nhẹ hay hăng gắt? Màu sắc thì có thể ghi lại bằng hình ảnh, mùi hương thì có lẽ chỉ có thể nghe tả thôi. Và qua mũi của con người thì mỗi người ghi nhận mỗi khác. Mùa thu của mỗi vùng chắc hẳn sẽ có mùi khác nhau. Nhà thơ Raymond Foss nói rằng mùa thu của ông có mùi trái cây ngọt lịm, mùi của nho chín, của trái mận tím. Nhà thơ Cecil Cavendish bảo rằng mùa thu có mùi của trái milkweed nở ra như những sợi tơ bay trong gió. Tôi không biết…

View original post 753 more words

One thought on “hương mùa thu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s