6 thoughts on “Mắt Biếc”

  1. Cám ơn Hà “lá thu còn rơi người xa vắng người” này.
    Giọng Nga Mi sang quí phái như giọng của Kim Tước hay Thu Vàng. Không biết có phải người Huế không, Mai nghe có cái chất rất đặc biệt của những ca sĩ Huế.

    Liked by 1 person

    1. Mình không biết. Bà hát chung với ca sĩ Trần Lãng Minh. Mình thấy giọng bà có training nên đoán bà là dân miền Bắc. Bà hát ca trù, văn cũng hay độc đáo. Giọng sung mãn lên cao mà vẫn đầm, có lẽ suýt soát với Thái Thanh hay Kim Tước. Đoán là giọng bà hợp với nhạc Cung Tiến, nhất là những bài Cung Tiến viết sau này như Vết Chim Bay hay Hoàng Hạc Lâu không mấy người có thể thể hiện được.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s