Đầu mùa đông

Vivaldi – Four Seasons – Winter

hai con ngỗng và ba con vịt
Hai con ngỗng và ba con vịt
hừng đông
Hừng đông
trơ trụi lá
Trơ trụi

The winter garden,
thinning to a thread, the moon
and an insect’s singing

Basho

Vườn mùa đông
Trăng, mỏng như sợi chỉ
và tiếng hát của muôn trùng

2 thoughts on “Đầu mùa đông”

    1. Năm nay thời tiết không bình thường, lạnh rồi ấm thậm chí có hôm nóng, cây lá không đổi màu rực rỡ như hằng năm, cứ trở thành màu nâu và không rụng. Mùa Đông thì cây lá trơ trụi, có vẻ tĩnh mịch nhiều hơn là buồn.

      Liked by 2 people

Comments are closed.