Trúc quì

bending low – the joints,
the world, all upside down –
bamboo under the snow

Basho

quì rạp – ở các khớp,
thế giới đảo lộn trên thành dưới
trúc oằn dưới tuyết. 

Nguyễn thị Hải Hà dịch

3 thoughts on “Trúc quì”

 1. Hà ơi, cho Thảo dịch ké bài này với Hà nhé!
  Cúi thấp ở các khớp,
  Thế giới ngã lộn nhào,
  Tre ngâm mình trong tuyết.

  DTQT tạm dịch.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s