Bùn đỏ bụi hồng

NNH bìa trước

NNH bìa sau

Nhận được quyển Bùn Đỏ Bụi Hồng, tác giả Nguyễn Ngọc Hoa, do nhà văn Nguyễn thị Minh Ngọc gửi tặng. Cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Hoa và chị Nguyễn thị Minh Ngọc.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s