Bùn đỏ bụi hồng

NNH bìa trước

NNH bìa sau

Nhận được quyển Bùn Đỏ Bụi Hồng, tác giả Nguyễn Ngọc Hoa, do nhà văn Nguyễn thị Minh Ngọc gửi tặng. Cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Hoa và chị Nguyễn thị Minh Ngọc.