Thư Quán Bản Thảo số 80

Một quyển Thư Quán Bản Thảo rất đặc biệt do nhà văn Trần Hoài Thư thực hiện. Dày 326 trang với rất nhiều bài nhận định về thơ Cao Đông Khánh của những cây bút nổi tiếng từ bao nhiêu năm nay. Bên cạnh những bài tùy bút, sáng tác, nhận định, phê bình thơ, còn có rất nhiều bài thơ của Cao Đông Khánh được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc.

TQBT số 80

Điều Sảng Khoái của Vô Nghĩa Chữ

Điều sảng khoái của Vô Nghĩa Chữ - Lê thị Huệ
Lê thị Huệ viết về thơ Cao Đồng Khánh trang 173 TQBT số 80

Nhạc phẩm “Chẳng Ai Ngờ Em Đã Ngủ Quên” Thơ Cao Đông Khánh, nhà thơ kiêm nhạc sĩ Ngu Yên phổ nhạc.

Chẳng Ai NgờEm Ngủ Quên

Xin trân trọng giới thiệu với các bạn.