Truyện và tạp ghi của Nguyễn Âu Hồng

Nhận được và xin giới thiệu tập truyện và tạp ghi cực ngắn của tác giả Nguyễn Âu Hồng. Một giọng văn tuyệt duyên dáng và thông minh sắc sảo.

NAH bìa trước

NAH bìa sau

 

Lời Con Chim Chân Chính
(Phỏng dịch)
“Chim bay chim nhảy có chừng
Anh đi có chuyện em đừng có trông”
(Ca dao)

Ca dao mới I
(Phổ biến ở Bình Định và Quảng Ngãi trong hai thập niên 1980-1990)
“Nhà nước chia tỉnh Nghĩa Bình
Riêng em có một cửa-mình chia sao?”

Ca dao mới II
(Lan truyền trong quần chúng Bến Tre từ năm 2012 đến nay – 2018)
“Ba La là cái cửa mình
Trung ương đem lấp dân tình ngẩn ngơ.”

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s