Khi nhớ về Bà-Gi

Nhận được và xin giới thiệu với các bạn tác phẩm mới nhất của nhà thơ Trần Hoài Thư.

khi nhớ về Bà-Gi

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s