Khi nhớ về Bà-Gi

Nhận được và xin giới thiệu với các bạn tác phẩm mới nhất của nhà thơ Trần Hoài Thư.

khi nhớ về Bà-Gi