Khi nhớ về Bà-Gi

Nhận được và xin giới thiệu với các bạn tác phẩm mới nhất của nhà thơ Trần Hoài Thư.

khi nhớ về Bà-Gi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s