You only live twice

You Only Live Twice – Bạn chỉ sống hai lần trong đời

You only live twice, or so it seems
One life for yourself, and one for your dreams

Bạn chỉ có thể sống hai lần trong đời, dường như thế
Một đời cho bạn, và một đời cho ước mơ

You drift through the years and life seems tame
Till one dream appears and love is its name

Bạn phiêu lãng nhiều năm trong đời và cuộc đời bạn dường như trở nên thuần tính
Cho đến khi ước mơ ngày xưa trổi dậy, và tên của nó là tình yêu

And love is a stranger who’ll beckon you on
Don’t think of the danger or the stranger is gone

Và tình yêu là một người xa lạ mời gọi bạn đến với chàng
Đừng nghĩ đến hiểm nguy, nếu không người xa lạ ấy sẽ biến mất

This dream is for you, so pay the price
Make one dream come true, you only live twice

Ước mơ này dành cho bạn, do đó bạn phải trả bằng một giá trị nào đó cho nó
Hãy biến ước mơ này thành hiện thực, vì bạn chỉ có thể sống hai lần

And love is a stranger who’ll beckon you on
Don’t think of the danger or the stranger is gone

Và tình yêu là một người xa lạ mời gọi bạn đến với chàng
Đừng nghĩ đến hiểm nguy, nếu không người xa lạ ấy sẽ biến mất

This dream is for you, so pay the price
Make one dream come true, you only live twice

Ước mơ này dành cho bạn, do đó bạn phải trả bằng một giá trị nào đó cho nó
Hãy biến ước mơ này thành hiện thực, vì bạn chỉ có thể sống hai lần

Theo lời yêu cầu của bạn Hoàng Anh, bảo tôi dịch bản nhạc này. Dịch để hiểu đại ý bài hát thôi nha, tôi không có khiếu đặt lời bản nhạc. Tôi có bài hát của Nancy Sinatra trong computer nên nhân tiện đăng lên đây các bạn cùng nghe. Bài hát này được viết cho phim James Bond với Sean Connery đóng vai Bond. Connery có lẽ là chàng Bond lịch thiệp nhất trong tất cả các chàng Bonds. Thường mình nghe nói “Sống chỉ một lần” nhưng bài hát này thì đặc biệt được sống đến hai lần. Sống ngoài chuyện đi làm kiếm tiền hầu chồng nuôi con, còn phải nuôi dưỡng và thực hiện những mơ ước dấu kín của mình hằng bao nhiêu năm. Đến lúc kiệt lực rồi mới lôi ước mơ ra đánh bóng, ngắm nghía và tự hỏi: “Ta làm gì với nhà mi bây giờ.”

3 thoughts on “You only live twice”

  1. Lôi cuộc sống thứ 2 ra để thấy mình là ai, là gì…sau đó cất lại vào ngăn bí mật trái tim. Chết mang theo..
    Ta phải diễn cho xong vai diễn, cho nhân sinh vui, cho thượng đế hài lòng..Ta chỉ có cái RIÊNG một mình ta biết.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to nguyentanlong150417 Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s