Người khách tháng 11

ngừng đây soi bóng
Ngừng đây soi bóng

 

My November Guest

My Sorrow, when she’s here with me,
Thinks these dark days of autumn rain
Are beautiful as days can be;
She loves the bare, the withered tree;
She walks the sodden pasture lane

Nỗi Sầu, khi nàng đến với tôi,
Nghĩ rằng những ngày mưa thu ảm đạm
Cũng xinh đẹp như bao ngày khác;
Nàng yêu hàng cây trơ trụi lá
Nàng dạo chơi trên đồng cỏ úng nước

Her pleasure will not let me stay.
She talks and I am fain to list:
She’s glad the birds are gone away,
She’s glad her simple worsted gray
Is silver now with clinging mist.

Niềm vui của nàng không cho phép tôi dừng lại
Nàng nói và tôi vui vẻ nêu ra:
Nàng mừng vì lũ chim đã bay đi,
Nàng vui vì bộ y phục bằng len xám của nàng
Biến thành màu bạc vì sương bám

The desolate, deserted trees,
The faded earth, the heavy sky,
The beauties she so truly sees,
She thinks I have no eye for these,
And vexes me for reason why.

Rừng cây tiêu điều, quạnh quẽ,
Mặt đất phai màu, bầu trời nằng nặng,
Vẻ đẹp nàng thật sự nhìn thấy
Nàng nghĩ rằng tôi không có mắt thưởng thức
Và trách cứ tôi với câu hỏi tại sao. 

Not yesterday I learned to know
The love of bare November days
Before the coming of the snow,
But it were vain to tell her so,
And they are better for her praise

Không phải hôm qua, tôi mới biết
Tình yêu dành cho tháng Mười Một khô cằn
Trước khi mùa tuyết đến,
Nhưng thật là vô ích khi giải thích với nàng
Tốt nhất là cứ để cho nàng khen ngợi   

Robert Frost

4 thoughts on “Người khách tháng 11”

 1. Reflection trong hình này đẹp quá Hà.
  Sweet November khi cây bắt đầu trơ lá, mây trời nặng hơn, xám hơn và là lúc mặt trời mọc và lặn đẹp nhất.

  Gởi Hà Enya’s Only Time, theme song trong Sweet November:

  Liked by 1 person

  1. Hà chưa lần nào đón bình minh và hoàng hôn (ở ngoài trời cả) vì vậy ít khi chụp được cảnh đẹp. Thời khắc ấy, nếu ở bên người tri kỷ chắc là tuyệt vời.

   Liked by 2 people

Comments are closed.