Sáng hôm nay

ảnh sóc chụp từ bàn viết qua hai lớp kính và lưới cửa sổ
Ảnh sóc chụp từ bàn viết xuyên qua hai lớp kính và lưới của cửa sổ

This Morning – Jane Kenyon

The barn bears the weight
of the first heavy snow
without complaint.

Chuồng gia súc chịu sức nặng
của cơn bão tuyết đầu mùa
không than
 thở 

White breath of cows
rises in the tie-up, a man
wearing a frayed winter jacket
reaches for his milking stool
in the dark.

Hơi thở trắng đục của mấy con bò
bay lên từ nơi cột gia súc, người đàn ông
mặc áo khoác mùa đông đã sờn
lấy cái ghế thấp để ngồi vắt sữa
trong bóng tối. 

The cows have gone into the ground,
and the man,
his wife beside him now.

Đàn bò đã ra đồng,
và người đàn ông
vợ anh đang ở bên cạnh

A nuthatch drops
to the ground, feeding
on sunflower seed and bits of bread
I scattered on the snow

Chim sẻ tuyết bay xà
xuống mặt đất, ăn
hạt hướng dương và mảnh vụn bánh mì
tôi rải trên mặt tuyết 

The cats doze near the stove,
They lift their heads
as the plow goes down the road,
making the house
tremble as it passes.

Mấy con mèo lim dim gần bếp lò
Chúng ngẩng đầu nhìn
khi cái máy cày đi trên đường,
khiến căn nhà
rung rinh khi nó đi ngang.

3 thoughts on “Sáng hôm nay”

  1. Đọc mấy đoạn thơ dịch của bà Tám, liên tục thì như thấy bức tranh mộc mạc êm đềm thanh bình muôn thuở của miền quê bắc Mỹ, từng đoạn riêng có những hài cú đáng yêu. Cám ơn HH.

    Liked by 1 person

Comments are closed.