Mỗi ngày là một tinh khôi

New Every Morning

Every day is a fresh beginning,
Listen my soul to the glad refrain.
And, spite of old sorrows
And older sinning,
Trouble forecasted
And possible pain,
Take heart with the day and begin again.

 – Susan Coolidge (1835-1905). Có nhiều tác phẩm, thơ, truyện ngắn, nổi tiếng với loạt truyện thiếu nhi “What Katy Did.”

Mọi Buổi Sáng Đều Mới Mẻ

Mỗi ngày là một sự bắt đầu mới mẻ,
Lắng nghe từ tâm hồn tôi một điệp khúc mừng vui.
Dẫu rằng vẫn còn đó đau buồn tiếc nuối 

Với tội lỗi của bao ngày xa xưa,
Biết rằng đớn đau rồi sẽ đến,
Hãy tận hưởng ngày hôm nay, và lại khởi đầu.

Nguyễn thị Hải Hà dịch.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s