In Blackwater Woods – Trong Rừng Nước Đen

To live in this world

Để sống trong cuộc đời này

you must be able
to do three things:
to love what is mortal;
to hold it

Bạn phải có thể
Làm được ba điều:
Yêu sự tử vong
Ôm giữ nó.

against your bones knowing
your own life depends on it;
and, when the time comes to let it go,
to let it go.

Xiết nó vào tận xương, biết rằng
Mạng sống của bạn tùy thuộc vào nó;
Và, đến giờ phút bạn phải buông nó ra,
Hãy buông nó ra.

Mary Oliver (1935 – 2019)

Tôi biết nhà thơ Mary Oliver, cũng như nhạc sĩ Leonard Cohen, qua (đọc blog The Kitchen Window của) cô bạn HN. Một trong những người trẻ hơn tôi một thế hệ, nhưng tôi học được vài điều hay, thú vị. Tôi nhớ đã gặp một bài thơ của bà Mary Oliver khắc vào trong đá xây tường bên trong nhà ga Penn Station New York.

Tôi không biết dịch tựa đề của bài thơ như thế nào. Blackwater là nước thải, nước cống đen ngòm. Rừng thường ở nơi xa cách loài người nên ít bị ô nhiễm. Nước đen ở rừng thường là nước tù đọng, lá rơi rồi mục rữa khiến nước có màu đen và có mùi hôi.

“In Blackwater woods” tạm dịch là “Trong Rừng Nước Đen” trong bài thơ này có thể hiểu như rừng thiêng nước độc, làm người ta sợ hãi? Hay là cánh rừng tượng trưng cho sự chết? Tin bà qua đời, và câu thơ cuối cùng của bài thơ trên đây, “hãy buông nó ra” khiến tôi cảm thấy sự nhẹ tênh của cái chết, và khiến tôi nghe trong đầu mình bài hát “Traveling Light” của ông Cohen, “It’s au revoir, my once so bright, my fallen star.” Có lẽ, bà Oliver cũng như ông Cohen, những người đã chuẩn bị tâm hồn để làm một chuyến viễn du, hành trang thật nhẹ, chỉ có mây, khói, và sương mù.

Ngày 20 January, sửa Rừng Nước Độc thành Rừng Nước Đen lúc 6:47PM.

7 thoughts on “In Blackwater Woods – Trong Rừng Nước Đen”

  1. Cám ơn cháu. Cô cũng nghĩ thế. Nhất là nếu bất tử nhưng người ta không có sức khỏe, và không có điều kiện để sống tốt.

   Like

   1. Người ta cứ tìm cách phát minh ra thứ gì đó để sống mãi. Cháu thấy không có ích gì khi con người cứ cố chống lại quy luật tự nhiên.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s