Cảnh đồng quê

Đồng quê VN.

Ảnh này chụp ở Tam Thái, Quảng Nam.

Cũng cánh đồng ở Tam Thái Quảng Nam, lúa trổ đòng đòng
Đồng quê Hoa Kỳ

Ảnh này chụp ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, dọc theo đường 50. Ông Tám đưa tôi và hai người cháu đi Virginia thăm gia đình một người cháu khác. Trên đường về lại New Jersey, ngồi trong xe chụp bằng phone được tấm ảnh đồng quê này.

Whoever could make two ears of corn, or two blades of grass to grow upon a spot of ground where only one grew before, would deserve better of mankind, and do more essential service to his country, than the whole race of politicians put together. Johnathan Swift (1667-1745), Gulliver’s Travels, 2.7, 1726

Bất cứ người nào có thể trồng được hai quả bắp, hay là hai cọng cỏ, trên mảnh đất trước kia chỉ mọc được một (quả bắp hay cọng cỏ), xứng đáng được hưởng phúc lợi của nhân loại nhiều hơn; Người ấy cũng đã cống hiến cho quốc gia những điều tối cần thiết, hơn tất cả chính trị gia bao gồm lại.

6 thoughts on “Cảnh đồng quê”

    1. Cám ơn Mai, và xin lỗi vì WordPress thấy bài thơ dài tưởng là spam nên cho vào folder spam. Hà cũng thích bài thơ này, và nhớ ảnh phá Tam Giang của Mai.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s