Núi Nam – thơ Nguyễn Thị Hải

Hôm nay xin mời các bạn đọc hai bài thơ của Nguyễn Thị Hải đăng ở Gió O. Núi Nam và Vị Thành Khúc, hai bài thơ cổ làm nền tảng cho đóa hoa sáng tác của Hải.

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai/NguyenThiHaiNuiNam.htm

Tôi vốn yêu thích mấy câu thơ trong bài Vị Thành Khúc của Vương Duy từ ngày xưa còn bé.

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu.
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.
Mời ai cạn chén nỗi niềm.
Dương Quan tiễn biệt khuất chìm dáng xưa.

Mất cái hướng Tây, xin lỗi bạn đọc vậy.

Vì có một số bạn không vào trang Gió O được, nên xin mời các bạn thử trang facebook của Gió O nhé. Nếu cũng không được thì tính sau.

8 thoughts on “Núi Nam – thơ Nguyễn Thị Hải”

    1. Nguyễn thị Hải là nhà thơ trẻ, sinh năm 1983. Hà thích thơ, cách đọc sách, mê tủ sách, thói quen yêu động vật nhất là loài mef0, của Hải. Hà có để link của Gió O, DT ở Úc không bị firewall nên vào thử đọc xem. Hải có học ngoại ngữ (Hán ngữ) ở đại học, thích thơ Đường, dịch thơ Đường. Thơ Hải có nét riêng, rất lạ, nên thu hút Hà ngay từ những bài đầu Hà đọc. Hà thì ai cũng biết rồi, không biết làm thơ. Hà có thể viết lên những câu có vần điệu, nhưng không phải là thơ.

      Liked by 1 person

  1. Sorry nghe Hà Thảo mới mở ra đọc lại đó, vẫn thấy như cũ có lẽ tại DT dốt chữ hán nên không hiểu và không thích, cũng không muốn thích nữa. Thích Hà thôi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s