Trích trong tập thơ Hàn San

I live on the mountain
no one knows.
Among white clouds
eternal perfect silence

Tác giả Han Shan, dịch giả J. P. Seaton

Ta sống trên núi
không ai biết
giữa mây trắng
sự thinh lặng muôn đời

4 thoughts on “Trích trong tập thơ Hàn San”

 1. Far, so far, the mountain pass is steep.
  Thousands of feet up, the pass is dangerous and narrow.
  On the stone bridge, moss and lichen …
  from time to time, a sliver of cloud flying…
  and cascade hanging, skeins of silk.
  Image of the moon from deep pool, shining,
  once more to the top of the Flowering Peak
  there waiting, still
  the coming of the solitary crane.
  (Shih Te)

  Liked by 2 people

 2. Hôm qua Hà có post stanza sau đây nhưng đổi ý xóa đi. Bữa nay chép lên đây. Để chơi, mai mốt đọc tiếp. Đoạn thơ này của Wang Fan-Chih.

  Listen you, enjoy your time,
  you really don’t have very long.
  You were born just a moment ago,
  in another moment you’ll be gone.

  Hà thấy đoạn thơ này thú vị vì nó nói lên sự nhỏ bé ngắn ngủi của đời người so với vũ trụ. Người ta nhỏ hơn một cái chấm của vũ trụ và trăm năm chỉ là cái thoáng qua của phút giây.

  Liked by 1 person

 3. Ba bài thơ trên đây làm H liên tưởng đến bài thơ Vịnh Cây Thông của Nguyễn Công Trứ:
  Ngồi buồn mà trách ông xanh
  Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười
  Kiếp sau xin chớ làm người
  Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
  Giữa trời vách đá cheo leo
  Ai mà chịu rét thời trèo với thông

  Rốt cuộc thì thông lạnh, mà, người thì cũng lạnh. Biết lấy gì để sưởi ấm cho nhau?

  Liked by 1 person

Leave a Reply to Hạnh Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s