Đàn chim trong rừng

Đàn chim

Hôm qua đi rừng nhìn thấy đàn chim. Thử đăng video.

5 thoughts on “Đàn chim trong rừng”

Comments are closed.