Hoa vẫn nở

Chưa mở mắt đã nghe mưa tí tách dội vào cửa sổ. Dù cả thế giới xôn xao vì bệnh dịch, mùa xuân vẫn lặng lẽ về. “Hoa vẫn nở trước sân nhà tôi. Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi.” Những ngày không mưa những giọt nắng vẫn hồng. Tuy vậy, không biết mùa hoa năm nay có cùng màu với mùa hoa năm trước? Mấy hôm trước trên đường đi miền nam của New Jersey, hoa đào đã nở lác đác nhiều nơi. Sáng nay trong góc sân sau nhà, bụi forsythia, còn gọi là hoa Đầu Xuân (theo tự điển) hay mai Mỹ người Việt bên này đặt tên cho, đã nở được vài nụ.

Hoa Đầu Xuân hàm tiếu
long lanh chiếu sáng ở góc vườn
có phải màu năm trước?

2 thoughts on “Hoa vẫn nở”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s