Hôn nhau đi

Besame Mucho – hòa tấu saxophone

Besame Mucho.

Trong phim The Two Popes có đoạn nhạc mở đầu và đoạn kết thúc nghe tương tự bài này. Thật ra có lẽ cũng chính là một bài nhưng tôi không dám nói chắc chắn.

4 thoughts on “Hôn nhau đi”

  1. con rất thích phim này, vì nó làm bật lên được sự tương phản của giáo hội. bên cũ giàu có, quyền lực nhưng sa đọa; bên mới thương khó và bênh vực kẻ hèn yếu.
    xem phim này con cũng hiểu ra tại sao từ sau khi giáo hoàng mới nhậm chức, nhiều vụ ấu dâm của ác linh mục cộm cán nhất là ở pháp bị phanh phui.

    Liked by 2 people

    1. Ông Giáo Hoàng mới, Francis, chủ trương reform, ông nghĩ là reform sẽ củng cố và chấn chỉnh Giáo hội. Cô thích sự xung đột quan điểm của hai ông. Film photography đẹp quá nên cô xem hai lần mà vẫn không chán. Đối thoại của phim rất hấp dẫn.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s