Sáng nay ở sân sau

Không biết bé này ăn gì, thấy ôm khư khư trên tay.
Redbuds bắt đầu nở.

Gần hết tháng Tư mà trời còn lạnh lẽo quá.

8 thoughts on “Sáng nay ở sân sau”

  1. Con sóc dễ thương. Hà chụp đúng depth of field lắm.

    Bên Mai có cây sồi sau vườn nên sóc tha hồ đục cây làm tổ không bao giờ đói vì sồi có thể nuôi cả đại đội sóc. Sân trước thì có 1 cây đào tháng Năm có trái, khi trái ra thì hái xuống vãi trên cỏ cho sóc và thỏ đến ăn. Có một con sóc không biết sao mà sáng nào cũng để 2 hột đào ăn xong bên góc thềm nhà của Mai, exact same spot every day mới lạ chứ. Không biết có phải nó cám ơn mẹ ơi con đã ăn xong : )
    Buổi sáng ra chơi với thú vật cũng vui. Viết đến đây Mai nhớ đến truyện “The Call of the Wild” của Jack London học lúc xưa. Con chó bỏ loài người trốn vào rừng hoang ở…far from the unkind human race.

    Liked by 3 people

Leave a Reply to queadrian Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s