Hai bản nhạc có tựa đề Summer

Hôm nay trời sẽ đến 90 độ F (tầm 32 độ C.) thấy cái nóng mùa hè rồi đó. Mời bạn nghe một bản saxophone do John Coltrane biểu diễn.

Summertime – Mùa hè – qua tiếng kèn đồng của nhạc sĩ John Coltrane

The Summer Knows – Giọng hát của Nana Mouskouri

3 thoughts on “Hai bản nhạc có tựa đề Summer”

 1. Ôi, bản nhạc “The Summer Knows” và cảnh cuối trong phim “Summer of ’42” Mai nhớ mãi.

  “I was never to see her again, nor was I ever to learn what became of her.
  Life is makde up of small comings and goings.
  For everything we take with us, there is somthing that we leave behind.
  In a very special way, I lost Hermie forever.”

  Cuộc đời là những được và mất
  Mỗi cái ta có được sẽ phải trả giá bằng một cái mất đi
  Cánh cửa này mở cho ta sẽ có một cánh cửa đóng lại.

  Trong một khía cạnh nào đó, tôi đã mất đi sự thơ ngây của mình mãi mãi.

  Liked by 5 people

  1. Summer of 42
   Life is made up of small comings and goings, and for everything we take with us, there is something we leave behind. In the summer of ’42 we raided the Coast Guard station four times. We saw five movies and had nine days of rain. Benjie broke his watch. Oscy gave up the harmonica. And in a very special way, I lost Hermie…forever.
   From: Summer of 42

   Mùa hè năm 1942
   Cuộc đời là những kết hợp của những chuyến đi và lần đến nho nhỏ, và với tất cả những thứ ta mang theo luôn có những thứ ta bỏ lại phía sau. Mùa hè năm 1942 chúng tôi lục phá trạm gác của những Kiểm soát viên vùng biển tất cả bốn lần. Chúng tôi xem năm cuốn phim và có chín ngày mưa. Benjie làm hỏng cái đồng hồ đeo tay. Oscy bỏ cuộc không học thổi khẩu cầm nữa. Và một cách rất đặc biệt, tôi đánh mất Hermie… mãi mãi.

   Liked by 3 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s