Ảnh trầm hàn thủy

Nhân có bạn đọc Tú Nghi đi ngang, chỉ cho biết bài thơ. Bài thơ hay quá, nên xin lưu lại nơi đây. Sẵn có tấm ảnh mới chụp bóng con hạc bay ngang mặt hồ nên dùng làm minh họa.

Bóng hạc xám in đáy nước
 Nhạn quá trường không,        
    鴈 過 長 空
    Ảnh trầm hàn thủy                     
    影 沉 寒 水
   Nhạn vô di tích chi ý                  
   鴈 無 遺 跡 之 意
   Thủy vô lưu ảnh chi tâm            
   水 無 留 影 之 心

    Thượng Tọa Thanh Từ dịch nghĩa:
    Nhạn bay trên không
    Bóng chìm đáy nước
    Nhạn không có ý để dấu
    Nước không có tâm lưu bóng.

Tác giả: “bài kệ của Thiền Sư Nghĩa Hoài Thiên Y. Cũng có ý kiến cho rằng bài  thơ này là của Thiền Sư Hương Hải.” Trích dẫn từ bài tiểu luận của Nguyên Giác Phan Tấn Hải. Link.

Sông dài cánh nhạn bay qua
Vô tình để bóng nhạn sa xuống dòng 
Dòng sâu, sông lạnh nào mong
Nhạn in dấu vết vào lòng nước xanh 

 Sư Ông Viên Minh dịch. FB Nam Vu gửi 
Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh
Để dấu: nhạn không có ý
Giữ bóng: nước cũng vô tâm
Võ Đình dịch. Trích từ Blog Suiseke. FB Võ Tấn Phát gửi link.
“Nhạn bay trên không,
Ảnh chìm nước lạnh;
Nhạn không để ý bóng,
Nước chẳng lưu tâm hình.”
Chinhan100 gửi comment.

4 thoughts on “Ảnh trầm hàn thủy”

 1. Bài này có một người khác dịch ra một bản đọc thuận hơn. Cô tham khảo thử nhé:

  “Nhạn bay trên không,
  Ảnh chìm nước lạnh;
  Nhạn không để ý bóng,
  Nước chẳng lưu tâm hình.”

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s