Sương thu

Có tấm ảnh, tôi muốn đặt tựa đề nhưng không nghĩ ra câu nào hay. Một chút hơi sương khiến mặt nước có vẻ mơ màng. “Sương thu lạnh, khói thu xây thành. Lá thu rơi rụng đầu gềnh.” (Cảm thu, tiễn thu – Tản Đà)

Bạn sẽ đặt tựa đề cho tấm ảnh là gì?

10 thoughts on “Sương thu”

 1. Em không nghĩ ra được tựa đề nào phù hợp hơn ngoài Sương Thu.

  Tặng chị bài này (ca sĩ tùy chị chọn)

  Đêm nay thu sang cùng heo may
  Đêm nay sương lam mờ chân mây
  Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
  Như nhớ thương ai chùng tơ lòng

  Trong cây hơi thu cùng heo may
  Vi vu qua muôn cành mơ say
  Miền xa lời gió vang thông ngàn
  Ai oán thương ai tàn mơ màng
  (Con Thuyền Không Bến – Đặng Thế Phong)

  Liked by 1 person

 2. Đây là con sông, nhưng em lại nhớ đến bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến, dù có vẻ không ăn nhập gì với bức hình cả (😊):

  “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
  Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
  Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
  Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
  Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
  Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
  Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
  Cá đâu đớp động dưới chân bèo”

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s