Vài tấm ảnh tuyết

Nhánh thông nhà bà Robin
Đám trúc và căn nhà trước mặt
Sân sau nhìn ra cánh rừng
Bụi cây đầy gai lá màu đỏ bữa trước bây giờ như vầy

Mèo Xám không đến ăn. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi mở đèn nhìn ra sân sau thấy có con mèo con màu đen đến ăn. Thấy tôi nó vụt chạy thật nhanh. Tôi hy vọng nó sẽ quay lại ăn nhưng nó không trở lại.

2 thoughts on “Vài tấm ảnh tuyết”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s