Vài tấm ảnh tuyết

Nhánh thông nhà bà Robin
Đám trúc và căn nhà trước mặt
Sân sau nhìn ra cánh rừng
Bụi cây đầy gai lá màu đỏ bữa trước bây giờ như vầy

Và hai bản nhạc

Winter Night – Đêm Đông nhạc hòa tấu do Lorn Lerber trình bày
Winter Song qua giọng hát của Leslie Odom Jr.

Mèo Xám không đến ăn. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi mở đèn nhìn ra sân sau thấy có con mèo con màu đen đến ăn. Thấy tôi nó vụt chạy thật nhanh. Tôi hy vọng nó sẽ quay lại ăn nhưng nó không trở lại.

2 thoughts on “Vài tấm ảnh tuyết”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s