Famous Blue Raincoat

Xin mời nghe lại một bài hát cũ. Bài hát The Famous Blue Raincoat của nhạc sĩ Leonard Cohen. Bài hát có nhắc đến cuối tháng 12, Clinton Street thành phố New York, là nơi nhạc sĩ Cohen đã từng cư ngụ. Cohen từng bảo rằng cái áo đi mưa màu xanh trong bài hát là áo của ông. Cái áo hiệu Blueberry ông mua ở London năm 1959. Tay áo bị sờn ông cho khâu vá lại bằng da. Về sau, khoảng đầu thập niên 70, cái áo bị ăn trộm trong căn hộ của Marianne, tên một người ông từng nhắc đến trong một vài bài hát.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s