Nhạc sĩ Lam Phương

Để tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương (1937 – 2020) xin mời các bạn nghe hai đoản khúc chương trình 70 Năm Tình Ca qua giọng giới thiệu trầm ấm của Hoài Nam về nhạc sĩ Lam Phương trước và sau năm 1975.

70 Năm Tình Ca – Lam Phương – Trước 1975
70 Năm Tình Ca – Lam Phương – Sau 1975

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s