Nhạc sĩ Lam Phương

Để tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương (1937 – 2020) xin mời các bạn nghe hai đoản khúc chương trình 70 Năm Tình Ca qua giọng giới thiệu trầm ấm của Hoài Nam về nhạc sĩ Lam Phương trước và sau năm 1975.

70 Năm Tình Ca – Lam Phương – Trước 1975
70 Năm Tình Ca – Lam Phương – Sau 1975