Lang thang

Em nai này vẫn còn thơ dại lắm. Đi theo bố mẹ kiếm ăn, ngang qua cánh rừng sau nhà tôi.

Deer walk upon our mountains, and the quail
Whistle about us their spontaneous cries;
Sweet berries ripen in the wilderness;
And, in the isolation of the sky,
At evening, casual flocks of pigeons make
Abiguous undulations as they sink,
Downward to darkness, on extended wings.

Trích đoạn chót trong bài Sunday Morning của Wallach Stevens

4 thoughts on “Lang thang”

  1. sau sân nhà con có đàn nai cỡ chú trong hình, gồm 6 con , không thấy ba mẹ đâu. đến sau vườn nhà con đúng sáng chủ nhật và đã 3 sáng chủ nhật, đúng giờ đến độ con nghĩ được ai đó nuôi rồi thả ra.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s