Magnolia

Và ba bài thơ. Thơ của Hạnh, viết tặng Chuyện Bâng Quơ sau khi đọc “Mở Nắp Hầm”

Súng bốc khói
Máu loang ghe nhỏ
Tan hoác người


Cố hương nứt rạn
Nổi trôi sóng sánh
Mù thẳm trời ngườiMắt tròn căng
Ngực thanh tân
Vầy vò lũ thú hoang