Magnolia

Và ba bài thơ. Thơ của Hạnh, viết tặng Chuyện Bâng Quơ sau khi đọc “Mở Nắp Hầm”

Súng bốc khói
Máu loang ghe nhỏ
Tan hoác người


Cố hương nứt rạn
Nổi trôi sóng sánh
Mù thẳm trời ngườiMắt tròn căng
Ngực thanh tân
Vầy vò lũ thú hoang

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s