The Partisan

Đây là một bài hát tôi nghe ông Cohen hát đã lâu. Mấy hôm nay bỗng nhớ lại, có lẽ vì cuộc chiến của Do Thái và Palestine. Tôi nhiều lần tự hỏi. Có bao giờ thế giới này thật sự hòa bình, không có sự bắn giết của nước này và nước kia, phe này và phe kia. Hoàn toàn không chiến tranh dù chỉ một ngày?

"The Partisan"

When they poured across the border
I was cautioned to surrender,
this I could not do;
I took my gun and vanished.
I have changed my name so often,
I've lost my wife and children
but I have many friends,
and some of them are with me.

"Người kháng chiến"

Khi người ta tràn qua biên giới
Tôi bị ra lệnh hãy đầu hàng.
Tôi không thể làm như vậy
Tôi quơ súng và biến mất.
Tôi thay tên đổi họ thường xuyên
Tôi bị mất vợ con 
đổi lại tôi có nhiều bạn bè
Và có vài người vẫn còn bên tôi.

An old woman gave us shelter,
kept us hidden in the garret,
then the soldiers came;
she died without a whisper.

Một bà cụ cho chúng tôi trú ẩn
giấu chúng tôi trên trần nhà
khi bọn lính đến
bà chết không hề hé môi.  

There were three of us this morning
I'm the only one this evening
but I must go on;
the frontiers are my prison.

Buổi sáng nay chúng tôi có ba người
Chiều nay chỉ còn lại mình tôi
Nhưng tôi phải tiếp tục
Mặt trận là nhà giam tôi

Oh, the wind, the wind is blowing,
through the graves the wind is blowing,
freedom soon will come;
then we'll come from the shadows.

Ôi, ngọn gió, vẫn thổi mãi
xuyên qua mộ phần gió thổi không nguôi
tự do rồi sẽ đến không lâu đâu;
rồi chúng tôi sẽ đến (như hồn hoang) từ trong bóng tối

Les Allemands étaient chez moi (The Germans were at my home)
ils m'ont dit "Résigne-toi" (They said, "Surrender,")
mais je n'ai pas pu (this I could not do)
j'ai repris mon arme (I took my weapon again)

J'ai changé cent fois de nom (I have changed names a hundred times)
j'ai perdu femme et enfants (I have lost wife and children)
mais j'ai tant d'amis (But I have so many friends)
j'ai la France entière (I have all of France)

Un vieil homme dans un grenier (An old man, in an attic)
pour la nuit nous a cachés (Hid us for the night)
les Allemands l'ont pris (The Germans captured him)
il est mort sans surprise (He died without surprise)

Oh, the wind, the wind is blowing,
through the graves the wind is blowing,
freedom soon will come;
then we'll come from the shadows. 

7 thoughts on “The Partisan”

  1. Giọng ông Cohen hoà với bè nữ nghe nhẹ nhàng như đang kể lại một kỷ niệm mùa hè. Có lẽ giờ chỉ còn là shadows nên người trong cuộc quay nhìn lại cuộc chiến, và trần gian này như một trò chơi chăng?

    Liked by 1 person

  2. Con không thích đọc tin tức về chiến tranh hay xung đột á cô. Buồn khi thấy sự mất mát, khổ đau. Mong thế giới bình an

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s