Nạn dịch

Nhân đọc “Những Ngọn Gió Hua Tát” của Nguyễn Huy Thiệp tôi gặp đoạn văn dưới đây. Trích trong truyện thứ chín có tựa đề “Nạn Dịch”

“Dịch tả ở Mường La, Mai Sơn tràn đến Hua Tát vào một ngày thời tiết kỳ lạ: vừa nắng chang chang, vừa mưa như trút. Hơi nước ở trên mặt đất hầm hập bốc lên nghi ngút gai lạnh cả người. Trẻ con chết trước rồi đến người già. Người nghèo chết trước rồi đến người giàu. Người tốt bụng chết trước rồi đến lượt những tên đê tiện.”

Ảnh không liên quan đến bài. Đăng ảnh cho vui mắt thôi.

2 thoughts on “Nạn dịch”

  1. Một chú chim nhưng cháu không thấy có gì là cô đơn mà thấy sự tự tại. Nghe nạn dịch Nguyễn Huy Thiệp tả sợ quá!

    Liked by 1 person

Leave a Reply to winlinh10 Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s