Tôi đi du lịch một mình

Một cô bạn trẻ nói lý do cô đi du lịch một mình. Bài viết rất thú vị, xin mời bạn đọc.

Táo Jo Travel

Hôm trước đọc bài viết của cô Tám về những góc nhìn dành cho phụ nữ đi du lịch một mình. Lúc đó tôi nghĩ, lần trước mình cũng có viết một bài về chủ đề này, thậm chí còn nhớ là mình từng viết những gì trong đó. Nhưng rồi đi tìm hết chỗ này chỗ nọ, tìm đi tìm lại cũng không thể thấy được bài viết đó ở đâu, đành chịu.

Nói về đi du lịch một mình, tôi cũng là một người có chút kinh nghiệm. Từ hồi đại học tôi đã bắt đầu có một vài chuyến đi một mình. Sau đó, ở chuyến du lịch đầu tiên bằng tiền tự mình kiếm được sau khi đi làm, tôi đi một mình. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên, tôi đi một mình. Và chuyến đi xa nhất, ở nước ngoài dài ngày nhất tôi cũng…

View original post 2,155 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s