Trên đường đi nhìn thấy

Cormorant (chim cốc)

A tired cormorant watches a cuckoo pass in the sky.
Tsukare u no miokuru sora ya hototogisu.
Chim cốc mỏi cánh, nhìn con chim cúc cu bay ngang trên bầu trời.
Trích trong On Haiku – Hiroaki Sato chương Issa and Hokusai, p. 112

Hawk (diều hâu)

Đang đi bộ, bỗng dưng con diều hâu sà cánh đậu trên cành cây ngay trước mặt. Người ta nói hay chẳng bằng hên.

Bald Eagle (ó bạc đầu)

Chữ bald dùng để chỉ bộ lông đầu màu trắng. Nhìn thấy hai con ó bạc đầu ở Kingston Lock, New Jersey. Ở đây có cái đập, chim cốc, blue heron, hải âu, ngỗng Canada tụ tập rất nhiều, nhất là chim cốc, tôi đếm thấy khoảng hơn hai mươi con.

Ngọn cây trong nắng sáng
Dọc theo bờ kênh Delaware and Raritan Canal, nhìn thấy hôm qua 24 tháng Mười 2021
Dọc bờ hồ Surprise Lake của Watchung Reservation từ tuần trước

This autumn –
Why am I growing old?
birds disappearing among clouds
Basho

Mùa thu này tự hỏi
Vì sao cảm thấy già
Chim trời xuôi cánh mỏi
Khuất nẻo cuối trời xa
Nguyễn thị Hải Hà dịch

2 thoughts on “Trên đường đi nhìn thấy”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s