Trên đồi nhìn xuống

Trên đồi Washington Rock nhìn xuống thung lũng Green Brook

Lửa cháy trên ngọn cây
Không sưởi ấm những hầm mộ tối
Lá rơi, người chia tay
Nguyễn thị Hải Hà


3 thoughts on “Trên đồi nhìn xuống”

Comments are closed.