Trên đồi nhìn xuống

Trên đồi Washington Rock nhìn xuống thung lũng Green Brook

Lửa cháy trên ngọn cây
Không sưởi ấm những hầm mộ tối
Lá rơi, người chia tay
Nguyễn thị Hải Hà


3 thoughts on “Trên đồi nhìn xuống”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s