Màu thu

October Prayer

Change me, of God,
Into a tree in atumn
And let my dying
Be a blaze of glory

Xin hãy biến con, hỡi Thượng Đế
Thành một cái cây mùa thu
Để con được trở thành
Ngọn lửa vinh quang

Drape me in a
Crimson, leafy gown,
And deck my soul
In dancing flakes of gold!

Xin hãy quấn con
Trong bộ áo màu đỏ rực
Và trang điểm tâm hồn con
Bằng những vảy vàng lóng lánh

[…]

Oh, God
Make me an autumn tree
If I must die!

Thưa ngài
Hãy biến con thành một cây mùa thu
Nếu như con phải chết

Tác giả Esther Popel.
Nguyễn thị Hải Hà dịch.

Esther Popel (1896-1958) nhà thơ nữ, người Mỹ, da màu, một trong những nhà thơ nổi tiếng thời Harlem Phục Hưng (Harlem Renaissance). Đây là thời kỳ những hoạt động về văn hóa và nghệ thuật của người da màu lại trỗi dậy mạnh mẽ trong thập niên 1920-30. Bà là phụ nữ da đen đầu tiên đi học đại học và cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên tốt nghiệp đại học. Bài thơ October Prayer có năm đoạn. Tôi chỉ chọn dịch ba đoạn bà Popel ca ngợi màu đỏ và vàng của lá thu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s