Suối mơ

Suối mơ
Bên rừng thu vắng
Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng.
– Văn Cao

Ảnh chụp ở Ken Lockwood Wildlife Management Trail, đoạn song song với Columbia trail, ngày 31 tháng Mười 2021.

2 thoughts on “Suối mơ”

 1. Rồi đây suối theo thác nguồn để thành sông,
  Dòng sông lớn đem nước vào đồng lúa mới,
  Chúng em nghe tiếng suối ca trong khởi nguồn
  của dòng suối đi thấm nhuần ruộng người dân.

  Không biết DT nhớ có đúng không,
  Nếu ai nhớ rõ xin sửa lại giùm,
  Cảm ơn nhiều lắm đó biết không!
  DTQT.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s