Một ngày giữa mùa thu

Chiều vàng. Chụp bằng phone
Tiếng hạc trong rừng vắng
Làm lay động gió chiều
Muốn khuấy mặt nước
Nhưng với không tới

6 thoughts on “Một ngày giữa mùa thu”

Comments are closed.