Mùa thu còn đó

Nghe lại một bài hát của Châu Kỳ qua tiếng hát Julie. “Mùa thu ơi nghe nói rằng em đã chết? … Rằng mùa thu vẫn sống hoài trên sông núi. Hồ thu xưa trăng và nước vẫn sáng ngời.” Cả ba tấm ảnh đều chụp bằng phone, để tự động.

7 thoughts on “Mùa thu còn đó”

  1. Ảnh đẹp quá cô, nhìn thật là mùa thu.

    À, hôm kia cháu đọc “Cái Kén Đỏ” của Abe Kobo, rất bất ngờ vì nhìn thấy cái tên người dịch là cô. ^^

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s