Mùa thu còn đó

Nghe lại một bài hát của Châu Kỳ qua tiếng hát Julie. “Mùa thu ơi nghe nói rằng em đã chết? … Rằng mùa thu vẫn sống hoài trên sông núi. Hồ thu xưa trăng và nước vẫn sáng ngời.” Cả ba tấm ảnh đều chụp bằng phone, để tự động.

7 thoughts on “Mùa thu còn đó”

 1. Nhìn hình thấy được mùa thu,
  Đâu cần đi đến phải không Hải Hà!

  Thảo mới đọc “Cái Kén Đỏ” ở Đồng Hương Kontum đó HH.
  Cảm ơn Đoan Thục.

  DTQT.

  Liked by 1 person

Comments are closed.