7 thoughts on “Sóc trắng”

    1. cô ơi, cô chụp hay ghê, thấy được đôi mắt đôi tai dễ thương, tay đang cầm sô-cô-la gặm từ tốn, đôi chân, bộ lông, cái đuôi, nói chung là canh đúng cái góc nghiêng duyên dáng. mà cái chạc ba cây cũng đẹp nốt.

      Liked by 3 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s