2 thoughts on “Lá cây”

 1. Lá cây nào cũng hết xanh,
  Chỉ còn lá đỏ lá vàng em ơi.
  Rồi mùa đông sẽ đến nơi,
  Lạnh nhiều em lại mãi chờ xuân sang.

  Thương tặng Hải Hà.
  DTQT.

  Liked by 1 person

Comments are closed.