Hàng tùng bên bờ kênh

Ảnh chụp ngày 24 tháng Mười Một 2021. Hôm qua 30/11/2021 có tuyết bay lất phất độ năm mười phút. Có con mèo vàng sọc trắng rất trẻ, gầy mảnh khảnh, đến chỗ để thức ăn mèo. Thấy tôi nó bỏ chạy không biết có kịp ăn không. Sáng nay nắng mùa đông rất hồng. Vậy thôi. Chẳng có gì để nói thêm.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s