Mặt nước

Có một ngày tôi đến Duke Farms để chụp ảnh lá thu. Ở trên chiếc cầu đỏ dẫn vào Meditation Center nhìn xuống mặt nước thấy ảnh này. Hồ không sâu lắm nên thấy cả lá chìm dưới đáy hồ. Một vẻ thu rất điêu tàn.

Splinter

The voice of the last cricket
across the first frost
is one kind of good-by
It is so thin a splinter of singing
– Carl Sandburg

Tiếng gáy của con dế cuối cùng
Trong ngày sương giá đầu tiên
Là lời giã từ
yếu ớt như một mảnh dm của tiếng hát

6 thoughts on “Mặt nước”

Comments are closed.