Mặt nước

Có một ngày tôi đến Duke Farms để chụp ảnh lá thu. Ở trên chiếc cầu đỏ dẫn vào Meditation Center nhìn xuống mặt nước thấy ảnh này. Hồ không sâu lắm nên thấy cả lá chìm dưới đáy hồ. Một vẻ thu rất điêu tàn.

Splinter

The voice of the last cricket
across the first frost
is one kind of good-by
It is so thin a splinter of singing
– Carl Sandburg

Tiếng gáy của con dế cuối cùng
Trong ngày sương giá đầu tiên
Là lời giã từ
yếu ớt như một mảnh dm của tiếng hát

6 thoughts on “Mặt nước”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s