Xin tôn trọng quyền tác giả và tác phẩm

Vài lời xin thưa với tvvn.org. Cách đây vài hôm tôi tình cờ thấy bài viết “Làm Thơ” của tôi đăng trên mạng tvvn.org mà không đề tên tác giả (dù là Bà Tám hay Chuyện Bâng Quơ). Tôi tên là Nguyễn Thị Hải Hà tự là Bà Tám, chủ nhân của blog Chuyện Bâng Quơ. Đây không phải là lần đầu tiên tvvn.org dùng bài của tôi viết mà không để tên tác giả cũng chẳng ghi nguồn nhưng tôi hy vọng là lần cuối. Đâu như hồi năm ngoái tôi viết một bài về đi câu cá, có dịch một đoạn văn của Hemingway, tvvn.org đã làm cái mửng này. Được mạng tvvn.org đăng bài (dù không hỏi ý kiến) là bài được nhiều người đọc hơn. Điều này làm tôi rất vui, tuy vậy tôi cũng chạnh lòng buồn khi bạn đọc, đọc bài tôi viết mà không biết người viết là Nguyễn Thị Hải Hà hay Bà Tám của Blog Chuyện Bâng Quơ mà lại nghĩ rằng tác giả là Ban Tu Thư. Dù một bài viết tầm thường chẳng đáng gì nhưng cùng là người viết xin tvvn.org tôn trọng quyền tác giả và tác phẩm của người viết và từ rày về sau đừng làm như vậy nữa. Bài “Làm Thơ” đăng lần đầu trên blog này vào 15 tháng 10 năm 2017.

Đây là link bài viết của tôi. Làm Thơ

Đây là link bài đăng trên tvvn.org https://www.tvvn.org/lam-tho/

Đây là bài tôi viết Đầu Mùa Thu Nói Tiếp Chuyện Đi Câu đăng ngày Sept. 20, 2020

Đây là bài đăng trên tvvn.org không đề tên tác giả https://www.tvvn.org/dau-mua-thu-noi-tiep-chuyen-di-cau/

Lần trước tôi có than phiền, vài bạn đọc bảo rằng bài của tôi không có đề tên tác giả, cuối bài không có đề ngày, ký tên (lần nữa), ngầm bảo vì thế cho nên khi người ta copy bài, đem đi chỗ khác, bài không có tên tác giả. Nghe như vậy tôi rất phật ý. Nói như vậy chẳng khác nào đổ lỗi cho tác giả tại không ký tên nên bài bị đánh cắp. Tôi không nghĩ là mỗi bài viết trên blog cá nhân cần phải ký tên mỗi ngày. Bạn vào nhà ai thì lẽ tự nhiên phải biết rằng những món đồ đạc trong nhà đều là của chủ nhân. Ngày đăng bài đều có ở cuối bài.

2 thoughts on “Xin tôn trọng quyền tác giả và tác phẩm”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s